Pro koho je program určen?

Program je určen pro hráče různých věkových kategorií, kteří potřebují zlepšit základní hokejové dovednosti s využitím trenažéru; program může být zaměřen na bruslení, střelbu nebo stickhandling podle cíle stanoveného před začátkem programu. Program obsahuje cvičení zaměřené na stabilizaci nebo zlepšení techniky bruslení, střelby a stickhandling a podpůrné off-ice cvičení pro stabilizaci techniky bruslení, střelby nebo stichandlingu. Během programu je aplikován postup zhodnocení – plan – realizace – zhodnocení.

POPIS PROGRAMU

  • 1x diagnostika KKS vstupní
  • 1x analýza techniky bruslení vstupní
  • 1x prezentace výsledků
  • 10x trénink na trenažéru
  • 10x trénink off-ice/střelba/stickhandling
  • 1x diagnostika KKS výstupní
  • 1x analýza techniky bruslení výstupní
  • 1x prezentace výsledků

Výstupní, závěrečná zhodnocení

Po ukončení programu bude realizována konzultace s hráči, když na základě vstupního a výstupního zhodnocení budou hráčům prezentovány jejich silné stránky a oblasti pro rozvoj a následně jim bude prezentována možnost vytvoření dalšího tréninkového plánu.