Program obsahuje:

  • 10x kompenzační a posilovací program ve fitness zóně
  • Výstup, závěrečná zhodnocení

Pro koho je program určen?

FHC Funkční program je určen pro sportovce a hokejové hráče všech věkových a výkonnostních kategorií

Popis programu

Jednostranným zatížením, které hokejista snáší během tréninku nebo zápasu způsobuje omezení v jednotlivých základních pohybech, zkracují se jednotlivé svalové partie, jiné svaly z důvodu slabé aktivace ochabují a výsledkem je nekvalitní pohyb hráče a pozdější zranění. V tomto programu se zabýváme kompenzačními a posilovacím cvičeními, která napravují a kompenzují právě tato omezení. Dochází k nápravnému tréninku tak, že se znovu aktivují zanedbané svaly, natáhnou se zkrácené svaly, čímž se dosáhne změna poměru napětí ve všech svalech a hráč pociťuje značné uvolněné svalstvo. Zároveň hráči posilujeme hluboký stabilizační systém, který je zodpovědný za stabilitu páteře a pánve v neutrálních polohách. Obsahovým zaměřením FHC Funkčního programu je trénování pohybů, nikoli svalů, přičemž jsou cvičení zaměřené na celkovou funkcionalitu hráče. Cílem je, aby se z hokejistů stali atleti, kteří dokonale ovládají své tělo.