Pro koho je program určen?

Program je golmany od 12 let, jenž navazuje na golmanskou diagnostiku a zaměřuje se především na rozvoj a techniku brankářského bruslení.

Popis programu

  • 4x trénink na bruslařském trenažeru (45 min)
  • 4x trénink ve speciální střelecké zóně s využitím pukometu (30 min)
  • 4x trénink na suchu – kondičně-koordinační cvičení (20 min)
  • 4x individuální videorozbor
  • 1x vyhodnocení výsledků a na jejich základě doporučení vhodného tréninkového programu pro pokračování

Během tréninkových jednotek HDC Golmanského programu jsou v HDC Czech republic využívány i jedinečné technologie a zařízení pro zvýšení efektivity tréninkového procesu a zdokonalování golmanské techniky:

  • Pukomet Winmill – Nejmodernější pukomet značky Winmill
  • Laser System – laserová pomůcka pro výuku správného bruslařského odrazu a techniky chytání
  • Skatemill – bruslařský trenažer