Pro koho je program určen?

Program je určen pro hráče různých věkových kategorií, kteří potřebují zlepšit vybrané hokejové dovednosti s využitím tréninků na ledě. Program může být zaměřen na bruslení, střelbu nebo stickhandling podle cíle stanoveného před začátkem programu. Program obsahuje cvičení zaměřené na stabilizaci nebo zlepšení techniky bruslení, střelby a stickhandling. Během programu je aplikován postup zhodnocení – plan – realizace – zhodnocení.

POPIS PROGRAMU

  • 1x testování na ledě vstupné
  • 1x prezentace výsledků
  • 10x tréninky na ledě
  • 1x testování na ledě výstupní
  • 1x prezentace výsledků

 

VÝSTUP, ZÁVĚREČNÁ ZHODNOCENÍ

Po ukončení programu bude realizována konzultace s hráči, když na základě vstupního a výstupního zhodnocení budou hráčům prezentovány jejich silné stránky a oblasti pro rozvoj a následně jim bude prezentována možnost vytvoření dalšího tréninkového plánu.