Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb v FEDULOV Hockey Center v TRUTNOVĚ přes portál www.fedulovcenter.com platné od 1.1.2020 

Pokud není přímo v rezervačním formuláři nebo v popisu nabízené služby výslovně uvedeno jinak, všechny zakoupené služby se řídí následujícími Všeobecnými obchodními podmínkami: 

 • portálu www.fedulovcenter.com 
 • Společnost F.E.D. Sport Company s.r.o., působí jako diagnosticko-tréninkové centrum s názvem FEDULOV Hockey Center 

Objednávka služby 

Veškeré tréninkové programy, kempy  v FEDULOV Hockey Center  je možné objednat přes objednávkový formulář přímo u konkrétního programu. 

Po odeslání objednávkového – rezervačního formuláře obdržíte potvrzení o rezervaci služby emailem. 

Potvrzení přijaté objednávky bude potvrzeno nejpozději do 24 hod. 

Objednávka je závazná pouze v případě zaplacení objednané služby do 4 pracovních dnů ode dne 

rezervace. (Za den zaplacení se považuje den, ve kterém byly finanční prostředky v ceně služby 

připsány na účet poskytovatele) 

Poskytnutí služby 

Služba je poskytnuta v potvrzený termín. 

Zrušení nebo změna termínu objednané služby 

Změna termínu je možná pouze po dohodě s poskytovatelem. 

Standardní storno poplatky: 

 • 90% zrušení 2 dny před zahájením 
 • 70% zrušení 10 dní před zahájením 
 • 50% ostatní zrušení 

Provozní řád pro trénink v FEDULOV Hockey Center  

Provozovatel F.E.D Sport Company s.r.o.,
Musílkova 1311/5b, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO 06949908 

 1. Vstup do veškerých částí centra je povolen až po zaplacení poplatku za zvolený tréninkový program, a to v rezervovaném čase.
  Místem prodeje programů je recepce FEDULOV Hockey Center, web  www.fedulovcenter.com 
 2. Je zakázáno:  
  1. vstupovat na plochu (i do místnosti s trenažérem) trenažéru bez vyzvánítrenéra; 
  2. vstupovat do prostoru trenažéru pod vlivem alkoholických nápojů či jinýchomamných látek; 
  3. vykonávat jinéčinnostinež stanovuje trenér. 
 3. Při každé činnosti vykonávané během tréninku bez, ale i s pukem nebo jiným předmětem, je cvičenec povinen se ujistit, že v jeho okolí se nenachází žádná jiná osoba, která by mohla být zasažena pukem nebo hokejkou. 
 4. Konzumace alkoholických nápojů, kouření a jiné nepřiměřené chování je v prostorách zařízení zakázáno. 
 5. Každý cvičenec musí být obutý ve vhodné sportovní obuvi a přiměřeně oblečený. Při cvičení na trenažéru musí mít cvičenec (vlastní) ochranné pomůcky předepsány podle cvičebního programu. 
 6. Trenažér je oprávněn obsluhovat výlučně personál trenažéru, který je k tomu určený. 
 7. Cvičenec je před zahájením programu povinen seznámit se s podmínkami provozu trenažéru, které se nacházejí v písemné formě v místnosti s trenažérem. Hráči se doporučuje důkladně se rozcvičit před zahájením každé tréninkové jednotky. 
 8. Cvičenec je povinen během tréninkových jednotek (a času s nimi souvisejícího) se chovat tak, aby svou činností:  
  1. nezpůsobil si škodu nebo neohrozil svou bezpečnost nebo zdraví; 
  2. nezpůsobil škodu nebo neohrozil bezpečnost nebo zdraví ostatních návštěvníků trenažéru;  
  3. nezpůsobil škodu na bruslařském trenažéru nebo na jiném zařízení.
 9. V případě zjištění porušení tohoto provozního řádu nebo obecně platných pravidel chování, je F.E.D. Sport Company s.r.o. oprávněná:  
  1. porušující osobu okamžitěvykázat z prostor trenažéru
  2. nárokovat si náhradu vzniklé škody!
 10. Cvičenec provádí veškeré činnosti na trenažéru a v jeho bezprostředním okolí na vlastní zodpovědnost. 
 11. V prostorách provozu je povoleno provádět jen takové úkony, které nevedou k poškození zdraví osob. 
 12. Všechny osoby se v prostorách centra a trenažéru pohybují na vlastní zodpovědnost. 
 13. Zařízení (šatny, sprchy, zařízení osobní hygieny) se uklízí způsobem a frekvencí podle provozního řádu – 1 x denně, toalety a sprchy 1 x 2 hodiny 
 14. Tuhý komunální odpad vznikající v provozu je likvidován oprávněnou firmou. 
 15. Lékárnička první pomoci je k dispozici v prostoru bruslařského trenažéru, která je pravidelně doplňována a kontrolována. 
 16. K dispozici je šatna přidělena pro potřeby FEDULOV Hockey Center.  
 17. Ve vlastním zájmu se nedoporučuje vstup do zařízení osobám postiženým kardiovaskulárními onemocněními, cukrovkou nebo epilepsií. Návštěvu těchto osob doporučujeme až po konzultaci s ošetřujícím lékařem. 
 18. Návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek.